St. Barbara
loods
hoofdgebouw
monument
watertoren (ON I)
locatie schacht I (ON I)
schachtgebouw I (ON I)
administratiegebouw (ON I)
steenberg (ON IV)
afgevlakte steenberg (ON III)
Ondergrondse Vakschool (ON II)
voet steenberg (ON IV)
locatie schacht (ON II)
locatie schacht 3
muur
restanten mijngebouw
voormalige ingang mijn
restant steenberg
steenberg
schacht Nulland
steenberg
locatie schacht Beerenbosch
tunnel onder spoorlijn
locatie mijnterrein
werkplaats
watertoren
muur
restant schacht als monument
steenberg
Ondergrondse Vakschool
Ondergrondse Vakschool
ingang terrein
Rennemig
Sittarderweg, Heerlen